Procedūros
   

Paraiškos

 • Siekdama MÄ—lynosios vÄ—liavos apdovanojimo savo paplÅ«dimiams, savivaldybÄ— privalo nacionaliniam koordinatoriui (Lietuvos žaliųjų judÄ—jimui) pateikti užpildytÄ… paraiÅ¡kos formÄ… (su atitinkamais priedais). SavivaldybÄ— privalo pateikti ir praÄ—jusio maudymosi sezono vandens kokybÄ—s tyrimų rezultatus paplÅ«dimio maudykloje. Prieplaukos savininkai, siekdami MÄ—lynosios vÄ—liavos apdovanojimo prieplaukai, privalo pateikti Lietuvos žaliųjų judÄ—jimui užpildytÄ… paraiÅ¡kos formÄ….

 • PaplÅ«dimiai ir prieplaukos, pretenduojantys į MÄ—lynosios vÄ—liavos programos apdovanojimÄ…, privalo atitikti visus privalomuosius kriterijus, ir kiek galima daugiau rekomenduotinų kriterijų.

NacionalinÄ— MV Taryba

 • Gautas kandidatų paraiÅ¡kas nacionalinis koordinatorius pateikia nacionalinei MÄ—lynosios vÄ—liavos programos Tarybai apsvarstyti ir įvertinti.
  NacionalinÄ™ MVP TarybÄ… sudaro:

Saugomų teritorijų tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos;
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos cenras;
Valstybinis turizmo departamentas;
Lietuvos žaliųjų judėjimas.

 • Tik nacionalinÄ—s Tarybos patvirtinti kandidatai gali toliau siekti apdovanojimo. Tam tikrais atvejais, nacionalinÄ— MVP Taryba kandidatų paraiÅ¡kas gali patvirtinti ir su iÅ¡lygomis.

TarptautinÄ— MVP Taryba

 • NacionalinÄ—s Tarybos patvirtintų kandidatų paraiÅ¡kas nacionalinis koordinatorius pateikia TarptautinÄ—s Tarybos įvertinimui.
 • TarptautinÄ™ MVP TarybÄ… sudaro Å¡ių institucijų atstovai:

Aplinkosauginio švietimo fondas (Foundation for Environmental Education – FEE);
Jungtinių Tautų aplinkos programa (UNEP – United Nations Environment Programme);
Jungtinių tautų Pasaulio turizmo organizacija (UNWTO – United Nations World Tourism Organization);
Europos krantų apsaugos sąjunga (EUCC - European Uninion for Coastal Conservation)
TarptautinÄ— gamtos apsaugos sÄ…junga ( IUCN - International Union for Conservation of Nature)
Tarptautinės jūros industrijos asociacijų tarybos (ICOMIA - The International Council of Marine Industry Associations)

 • Ä®vertinusi kandidatų paraiÅ¡kas, TarptautinÄ— MVP PriežiÅ«ros Taryba nusprendžia kuriuos paplÅ«dimius ir prieplaukas apdovanoti MÄ—lynÄ…ja vÄ—liava.

Sezoninis apdovanojimas

 • MÄ—lynoji vÄ—liava suteikiama tik vienam sezonui. TodÄ—l kiekvienais metais, Programos dalyviai vÄ—l privalo kreiptis į Lietuvos žaliųjų judÄ—jimÄ….

Atitikimas kriterijams sezono metu

 • Atsakingos institucijos (asmenys) įsipareigoja užtikrinti, jog MÄ—lynÄ…ja vÄ—liava apdovanoti paplÅ«dimiai / prieplaukos sezono metu atitiks jiems keliamus reikalavimus.
 • Sezono metu paplÅ«dimio maudykloje (kas dvi savaites) imami vandens mÄ—giniai. IÅ¡tirto vandens kokybÄ—s rezultatai pateikiami paplÅ«dimyje, informaciniame stende.
 • NacionalinÄ— organizacijos (FEE narÄ—s) įgaliotas asmuo (asmenys) sezono metu vykdo kontrolinius patikrinimus paplÅ«dimiuose. Kontrolinius vizitus gali atlikti ir MÄ—lynosios vÄ—liavos programos koordinavimo centro atstovai.
 • Kuomet paplÅ«dimys / prieplauka nebeatitinka privalomųjų kriterijų, MÄ—lynoji vÄ—liava yra nuleidžiama. Pakelti jÄ… leidžiama tik tada, kai visi trÅ«kumai yra paÅ¡alinami. Nepavykus trÅ«kumų paÅ¡alinti per 10 dienų, MÄ—lynoji vÄ—liava yra nuleidžiama visam sezonui.